Eterik Beden

Einstein'ın rölativite teorisi her şeyin enerji olduğunu kanıtlama olanağını vermiştir. Bu keşif, materyalist kavramların ve evrenle ilgili açıklamaların ölüm fermanı olarak yorumlandı. Çünkü evrenin kendisini gösterdiği - güneş, gezegenler ya da doğanın çeşitli alemlerinde - her şey bir enerji formudur. Sübtildir, elle tutulamaz ama sağlamdır. Şimdi enerjiye "var olan her şey" olarak bakılıyor. Dünyamız enerji denizlerinden tezahür etmiştir.formların yaşadığı, hareket ettiği ve var olduğu ortamı meydana getirirler. Bütün formlar canlı enerjilerden oluşmuşlardır, birbirleriyle ilişki halinde titreşirler. Ancak hepsinin kendisine özgü nitelikleri ve nicelikleri vardır. Bazıları form biçiminde kendisini gösterir, diğerleri bu

Kolayca uzaktan Reiki öğrenmek için buraya tıklayarak görsel programlarımızı inceleyebilirsiniz.

Aynı zamanda, bir formun içinde başka bir formun var olduğunu da görebiliriz, içinde bulunduğumuz oda bir evin içindedir. Bu ev de, daha büyük evler topluluğunun içinde bulunan evler gurubunun içindedir.Peş peşe gelen her form, daha büyük bir bütünün parçasıdır.Her ne kadar, her zaman bunun bilincinde olmasak ta, biz bir enerji okyanusunun içinde yaşıyoruz. Biz kendimiz enerjilerden meydana geliyoruz ve tüm bu enerjiler birbirleriyle bağlantı içindeler ve gezegenimizin enerjiden oluşan yapısının sentezidirler.

eterik beden

Bu enerji yapısına "eterik" adı verilir. Her insanın eterik ya da enerji bedeni (aura), gezegenimizin eterik yapısının bir parçası, dolayısıyla da güneş parçasıdır. Bu ortam aracılığıyla, her insan temelde tanrısal yaşamın küçük ya da büyük olarak ifade bulduğu her şeyle ilişkilidir. Aslında, doğada var olan her formun enerji bedeni, tek bir evrensel yaşam formunun bir parçasından ibarettir - Tanrının kendisi. Eterik beden aslında enerjiden başka bir şey değildir. Görevi değişik tür ve derecelerdeki enerji dürtülerini almak, yaymak ve bu güç dürtüleri ve dalgaları sayesinde harekete geçmektir.

Aslında her seviyedeki ve türdeki telepatik etkileşimlerin, hem insanlar hem de guruplar arasındaki ilişkilerin ve her formdaki öznel çalışmanın temelini oluşturur. Eterik beden, aynı zamanda, zihinsel ve duygusal dürtülerle, fiziksel formun dışındaki dünyanın bağlantı kurmalarını sağlar. Eterik bedenin ağı aracılığıyla, enerjiler her tür yaşam biçiminin faaliyetlerini ve özelliklerini dışa vurmak üzere sürekli hareket ederler, dolaşırlar ve onları belirlerler. Bu tek bir birey, bütün insanoğlu, gezegenimiz ve ötesi için var olan bir gerçektir.

Uyumlama / Eğitim Talebi