Reiki Sembolleri

Kolayca uzaktan Reiki öğrenmek için buraya tıklayarak görsel programlarımızı inceleyebilirsiniz.

1.derece Reiki ‘de sembol yoktur ve bir Reiki seansı sırasında verilmesi gerekli değildir. Bununla birlikte, 2.derece ve ötesinde verilen semboller ve bunları aktif hale getiren inisiyasyonlar, Reiki iyileştirme sistemine güç ve çok yönlülük katar.

Reiki sembolleri kutsaldır. Onları gizli tutmak Reiki geleneğinin bir parçasıdır. Sadece 2.derece ya da daha yüksek Reiki inisiyasyonları alanlarda kendini ifşa etmektedir. Gizlilik iki yönlü ele alınabilir. Bu sembolleri gizli tutarak, kişisel anlamda onlara olan saygınızı gösterirsiniz. Başka yazarların onları açığa çıkarması, sizin sembollere olan kişisel saygınızı azaltmaz. Onları gizli tuttuğunuz sürece saygınızı ortaya koyuyorsunuzdur.

sem2

İkinci neden ise; sembollerin gücü inisiyasyondan geldiğinden, inisiyasyon almamış birine bunları göstermek, onlara yardım etmediği gibi, kavram karmaşasına da neden olacaktır. Birçok Usui Reiki sembolü, herhangi bir Japonca sözlükte bulunabilecek, Japon Kanji karakterlerinden meydana gelmiştir. Örneğin Uzaktan İyileştirme ve Üstat Sembolleri hem ismen, hem de çiziliş şekilleriyle tamamıyla Japon karakterlerinden meydana gelmiştir. Fakat ilk iki Reiki sembolünün kökeni daha komplekstir. Güç ve dönüşüm sembollerinin isimleri Japonca olmakla birlikte, sembollerin kendisi Şaman kaynaklarından ya da Sanskrit ve Kanji şekillerinin kombinasyonundan elde edilebilir.

Sembollerin sadece inisiyasyon aldıktan sonra güçlendiği ve amacına yönelik olarak çalıştığı birçok kez kanıtlanmıştır. Reiki enerjisini görebilen psişik yeteneklere sahip şifacılar, inisiyasyon aldıktan sonra Reiki enerjisini çok daha net bir şekilde görebildiklerini vurgulamışlardır. Reiki sembolleri transandantaldır. Birçok sembolün yaptığı gibi, sadece bilinçaltı zihne etki etmekle kalmaz, ayni zamanda Tanrısal Şuurla da doğrudan bağlantılıdır. 2.derece Reiki almış biri tarafından bir Reiki sembolü kullanıldığında, Rei ya da Tanrısal Şuur, Reiki Enerji fonksiyonlarının yönünü değiştirerek yanıt verir. Bu işlem 2.derece Reiki almış kişi ile Tanrı arasındaki kutsal ya da ilahi anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşir. Kişinin sembolleri harekete geçirmek için özel bir duruma geçmesine gerek yoktur. Her kullanıldıklarında otomatik olarak harekete geçerler.

Reiki sembolleri yüksek seviyedeki bilincin ya da şuurun kapılarını açan anahtarlar gibidir. Onları ayni zamanda, birine bastığınızda otomatik olarak özgün sonuçlar elde edebileceğiniz düğmeler olarak ta düşünebilirsiniz. Tabii ki semboller, onları aktive edebilmek için doğru kullanılmalıdır. Bununla beraber herkes için sembolleri çizmekte tek bir doğru yol olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Onları çizen öğretmenler arasında farklılıklar olacaktır. Hatta Bayan Takata bile, her seferinde sembolleri ayni biçimde çizmemiştir. O'nun eğittiği 22 Üstat da bile bu sembollerde çeşitli nüanslar gözlenmektedir. Her öğrenciden gelen titreşimlere bağlı olarak, sembollerde de ufak değişiklikler yapması konusunda rehberlik almıştır.

Bir Reiki üstadı, Reiki sembollerini öğrencisine gösterip, onlar için inisiyasyon verdiğinde, öğrenciye gösterilen imaj ile sembollerin temsil ettiği metafizik enerjiler arasında bir bağ kurulur. Bu beynin stimulus/yanıt mekanizmasına bağlı olarak gelişir. Özel bir deneyime bağlı olarak stimulus sürekli olarak uyarıldığında, onunla kişinin ona verdiği tepki arasında bir ilişki gelişir. Bunu Pavlov'un tanınmış deneyine benzetebiliriz. Köpeği her beslediğinde bir zil çalmakta ve bunu sürekli olarak tekrarlamaktaydı. Daha sonra köpeğin salya salgılamasını sağlamak için sadece bir zil çalması yeterli oluyordu. Reiki inisiyasyonunun enerjileri transandantal bir yapıda olduğundan (ve tabii ki insanlar köpeklerden daha çabuk öğrendiğinden) bu süreç daha hızlı çalışmaktadır. İnisiyasyon esnasında sembolün temsil ettiği enerji aşağıya gelmekte ve kendini sembole bağlamaktadır. Dolayısı ile öğrenci sembolü düşündüğü an, sembolün temsil ettiği enerji de otomatik olarak akmaya başlayacaktır. Bayan Takata, öğrencilerinin sembollerin kopyalarını yapmalarına izin vermez, onları ezberletirdi. Bazılarının mükemmel bir hafızaya sahip olmamasından ötürü, semboller öğretmenden öğrenciye aktarılırken, birçok değişiklikler de kendiliğinden gelişmiştir. Bu nedenle bazı Reiki öğretmenlerinin kullandıkları sembollerin Dr. Usui tarafından kullanılan sembollere tam olarak benzemediği gözlenmekle birlikte, bu sembollerde ayni şekilde çalışmaktadırlar. Bu nedenle öğrenciler için en doğru yöntem Reiki Üstadları'nın onlara inisiyasyon sırasında verdiği sembolleri kullanmaktır. Dışarıdan bakıldığında farklılıklar olmakla birlikte, her öğrencinin sembolü çalışacaktır.

Sembollerin gücü görünüşünden değil, inisiyasyon esnasında onlara bağlanan enerjiden gelmektedir. Bununla birlikte birçok öğrenci de Dr.Usui'nin sembollerinin gerçekte neye benzediklerini bilmek istemektedirler


Sembolleri Aktif Hale Getirmek

sem

Aşağıdaki tanımlamalar sembollerin kanıtlanmış kullanım şekillerini açıklamaktadır. Bununla birlikte, Reiki sembollerinin kendi enerjileri ve şuurları vardır ve onlar üzerinde meditasyon yapmak mümkündür. Dolayısı ile sembollerle deneyim yasamakta kendinizi özgür hissedin ve farklı kullanım alanlarını da keşfedin.

Reiki sembollerini aktive etmenin birçok yolu vardır. Hastanın yanına ya da üstüne olabildiği gibi, kendi önünüze, havaya da bu sembolleri çizebilirsiniz. Semboller parmağınızla çizilebildiği gibi, avuç içi çakranızdan dışarı çıkan bir isin huzmesini hayal edip, elinizin hareketiyle de çizilebilmektedir. Sembolleri, onların ismini düşünerek ya da Reiki II ya da daha üst seviyelerde inisiye olmuş olan insanların bulunduğu ortamlarda, isimlerini yüksek sesle söyleyerek de aktive edebilirsiniz. Sembolü gözünüzün önünde canlandırabilir ya da kendinizi onu çizerken hayal edebilirsiniz. Bu yöntemlerden herhangi biri Reiki sembollerini aktive edecektir. Burada önemli olan sizin niyetinizdir. Sembolü aktif hale getirmek için niyetlenmeniz yeterli olacaktır. Yukarıda anlatılan metotlar niyetinizi ifade etmenin basit yollarıdır.

Reikiyi öğrenmek son derece basit ve hızlıdır. Reikiyi öğrenmek ve uygulamak isterseniz buraya tıklayınız.

Güç sembolünün isminin anlamı; "Evrenin Tüm Gücünü Buraya Koy" dur. Güç sembolü, Reiki'nin gücünü arttırma ya da Reiki'yi özel bir bölgeye odaklamak için kullanılır. Ne zaman ki verdiğiniz Reiki iyileştirmesinin gücünü arttırmak isterseniz, sembolü gözünüzde canlandırmanız ya da ismini düşünmeniz Reiki'yi güçlendirecektir. Ayni zamanda hastanın etrafını sıvayıp, tedavi enerjilerinin dışarıya sızmasını önlemede de kullanılabilir. Bu fiziksel olarak hastayı saran altın bir ışık küresi şeklinde görünebilir. Güç sembolü iyileştirme esnasında herhangi bir zaman kullanılmakla birlikte, başlangıçta gücü arttırmak ve son aşamada da iyileştirici enerjileri sıvamak için kullanılır. Oda içindeki negatif psişik enerjileri temizleyip, odayı ışıkla bezeyip, burayı kutsal bir mekan haline getirmek için de güç sembolünü kullanabilirsiniz. Kendinizi, sevdiklerinizi, arabanızı, evinizi ya da sizin için değerli herhangi bir şeyi korumak için de kullanılabilir. Reiki tüm seviyelerde çalıştığından, O'nun sağladığı koruma da tüm seviyelerde olacak ve sadece fiziksel zararlara karşı değil, ayni zamanda sözel-duygusal ya da psişik saldırılara karşı da koruma sağlayacaktır. Güç sembolünü başkalarını kutsamakta da kullanabilirsiniz. Birinin elini sıkarken güç sembolünün ismini düşünmeniz, o insani kutsayacaktır. Deneyimlerle daha birçok kullanım alanı bulabilirsiniz.

İkinci sembolün ismi "Tanrı ve İnsanlık Bir Oldu" anlamına gelmektedir. Sembol zihinsel ve duygusal iyileştirmede kullanılabilir. Beynin sol ve sağ yarılarını dengeleyerek, barış ve uyum getirir. Özellikle ilişki problemlerinin iyileştirilmesinde kullanışlıdır. Sinir, korku, depresyon, kızgınlık, kendini kötü hissetme gibi her türde zihinsel/duygusal problemlerde kullanılabilir. Fiziksel olarak bu sembolün enerjisi, duygusal iyileştirme için, kullanıcının kalp çakrasından, ya da zihinsel iyileştirme için güneş sinir ağı (solar plexus) çakrasından gelen bir baloncuk olarak ifade edilebilir. Çoğu zaman bu iki enerji birlikte çalışıp, kullanıcının önünde karışıp, hastaya o şekilde etki edecektir. Bu sembol, sigara tiryakiliği ya da aşırı kilo ile ilgili problemlerde kullanılabilir. Hafızayı geliştirmekte ve özellikle bir kimsenin ismini unuttuğumuzda ya da araba anahtarlarını kaybetmek gibi durumlarda kullanıldığında olumlu sonuçlar vermektedir. Bilinçaltı zihnini derinden etkileyen onay sözlerinin geliştirilmesinde, ders çalışma ve öğrenme esnasında da kullanılabilir.

Dönüşüm sembolü istenmeyen davranışların değiştirilmesinde ya da ortadan kaldırılmasında kullanılabilir. İsminizi, istenmeyen davranışınız ve dönüşüm sembolü ile birlikte bir kâğıt parçasına yazın. Daha sonra kâğıdı iki elinizin arasında tutup, Reiki verin. Bu şekilde zihninizin ve duygularınızın istenmeyen davranışınızla ilişkili kısımlarına Reiki gönderip, onları iyileştirmeye başlayacaksınız. Bunu her gün 20 dak. ya da daha uzun sürelerde yapın. Kâğıdı beraberinizde taşıyın ve eğer gün içinde istenmeyen davranışınız kendini gösterirse, kâğıdı tutun ve Reiki verin. Örnek olarak kilo kaybetmek istiyorsanız, isminizi, "yiyecek" kelimesini ve dönüşüm sembolünü bir kâğıda yazın. Her gün ve her yemekten önce kâğıda Reiki verin. Böylelikle hem daha az hem de daha sağlıklı yiyecekler yiyeceksiniz. Kâğıt üzerine "Sağlıklı kilo kaybı" ya da sizin için uygun farklı cümleler de yazabilirsiniz.

Üçüncü sembolün ismi "Benim ve Senin İçindeki Yüksek Benlik, Uyum ve Barışı Yükseltmek İçin Bir Olsun" anlamına gelmektedir. Hayatin bir olması, hepimizin içerisinde ayni Yüksek Benlik şuurunun var olduğu prensibine göre çalışır. Bu sembol uzak mesafede olanlara Reiki göndermede kullanılır. Bir odanın, şehrin hatta ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerindeki kişilere Reiki gönderebilirsiniz. Bu sembolü kullanırken uzaklık bir engel teşkil etmez. Kimi zaman, Reiki gönderilen kişinin resmi sembolle bağlantı kurmada kullanılır.

Uzaklık sembolü zamanla bir köprü kurmada da kullanılabilir. Bu şekilde geleceğe Reiki gönderebilirsiniz. Örneğin, ileride gerçekleşecek olan önemli bir aktivitenizin tarihini biliyorsanız, randevunuza yardımcı olacak şekilde o tarihe Reiki gönderebilirsiniz. Bu şekilde kullanıldığında Reiki enerjisi bir pil gibi depolanır. Zamanı geldiğinde enerji açığa çıkıp, sizi sarar ve yardım eder. İnsanlar bu tekniği is görüşmelerinden, sınavlardan, ameliyat ya da diğer önemli olaylardan önce kullanırlar. Bu sembol ile geçmişe de Reiki gönderebilirsiniz. Yaklaşık tarihini bildiğiniz, geçmişe ait travmatik bir deneyiminiz var ise, bu sembolle geçmişe Reiki yollayarak bu travmayı iyileştirebilirsiniz. O döneme ait bir resim bunu gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Buna rağmen tarihi bilmiyor ya da resme sahip değilseniz, problemi tanımlayarak ve Reiki ‘den problemi oluşturan nedene gidip, onu iyileştirmesini istemekle de sonuca ulaşabilirsiniz. Bu teknik ayni zamanda geçmiş yaşamlarınıza (enkarnelerinize) ait problemlerin iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Bu sembol yer belirleyici bir araç olarak ta kullanılabilir. Eğer tedavi esnasında vücudun neresine enerji vermeniz gerektiğini bilmiyorsanız, uzaklık sembolünü kullanın ve Reiki enerjisini problemin nedenine gönderin. Böylelikle problemin nedenini bilmeseniz de Reiki enerjisi gerekli yere gidecektir. Uzaklık sembolü ruhun açığa çıkarılması çalışmalarında da kullanılabilir. Bu çok güçlü ve basit bir işlemdir. Sizinle ruh arasındaki bir mücadeleye dayanmadığından, sizi enerjinizin boşalması ya da zarar görebileceğiniz bir yola girmeniz söz konusu değildir. Ruha Reiki göndermek için uzaklık sembolünü kullanın ve daha sonra Yükselen Üstatları, ruhu ışığa götürmelerini istemek niyetiyle çağırın. Birkaç dakika ya da işlemin tamamlandığını hissedene kadar Reiki göndermeye devam edin. Yükselen Üstatlar bütün isi yapıp, ruh ile, hem kişiyi, hem de ruhu iyileştirecek doğru ortamı yaratmak için ilgileneceklerdir.

Kişinin resmini kullanın. Resmi kendi önünüze koyup, sanki resmin üzerine çiziyormuş gibi uzaklık sembolünü havada çizin. Daha sonra Reiki ışınını resme doğru yönlendirin. Böylece Reiki o kişiye ulaşacaktır.

sem3

  • Yukarıda anlatılan yöntemi, resmi ellerinizin arasında tutarak, Reiki'nin o insana akmasını dileyerek uygulayın.
  • Kişinin ismini bir parça kâğıda yazın. Uzaklık sembolünü çizin ve kâğıdı ellerinizin arasında tutun.
  • Reiki göndereceğiniz kişinin bulunma olasılığının olduğu yere doğru ellerinizi doğrultun ve uzaklık sembolünü çizdikten sonra o yöne Reiki gönderin.
  • O kişiyi temsil edebilecek bir oyuncak ayı kullanabilirsiniz. Kişinin ismini 3 kere tekrar edin ve uzaklık sembolünü oyuncak ayinin üzerine çizin. Daha sonra sanki o kişiye standart tedavi uyguluyormuşçasına, standart el pozisyonlarını oyuncak ayı üzerinde uygulayın. Eğer oyuncak ayı yoksa bir yastık da kullanabilirsiniz.
  • Araba kullanırken direksiyon simidinin Reiki göndermek istediğiniz kişinin yerine geçmesini sağlayabilirsiniz. Uzaklık sembolünü düşünün ya da ismini söyleyin ve daha sonra Reiki göndermek istediğiniz kişinin ismini de buna ekleyin. Siz araba kullanırken, elleriniz direksiyona temas ettikçe, Reiki de o kişiye doğru akacaktır.
  • Reiki'yi Peygamberlere, Buda’ya, Tanrı’ya, Dolunay'a, Dünya'ya, Ruhani Rehberlere ya da meleklere göndermeyi deneyin. Bu tür Reiki gönderenler, bu ruhani varlıklardan çok güçlü geri iletimler aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu şekilde çok güçlü bir bağlantı kurulacağından, dualarınız da güçlenmiş olacaktır.
  • Uzaklık sembolünü geçmişte tanıdığınız, televizyonda ya da gazetelerde gördüğünüz, özellikle yaralı yardıma muhtaç insanlara şifa göndermede kullanabilirsiniz.
  • Yukarıdaki tekniklerden herhangi birini kullanırken, ulusal ya da dünya krizlerinin olumlu sonuçlanması için de Reiki gönderebilirsiniz.

Uzaktan Reiki gönderme iki asamadan oluşur. İlk önce kişinin ismi ya da resmi ile birlikte uzaklık sembolünü kullanarak bağlantı kurun. Daha sonra Reiki gönderin. Siz vermeye devam ettiğiniz sürece Reiki o kişiye ulaşacaktır. Uzaktan Reiki göndermenin birkaç değişik yolu vardır. Her ne kadar Reiki'yi, daha iyi alacaklarından ötürü, arzu eden insanlara uzaktan göndermek daha iyi ise de, kimi zaman sizden yârdim isteyemeyecek kişilerin olduğu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin; komadaki insanlar yardım talebinde bulunamazlar, ancak böyle bir ihtimali biliyorlarsa, yardım almak isteyebilirler. Benzer şekilde, dünyadaki herhangi bir krizin iyileştirilmesi için de Reiki göndermek isteyebilirsiniz. Bu ve benzeri koşullarda, Reiki'yi göndermeye izin almak için dua edin. Bir izin alabilir ya da alamayabilirsiniz. Fakat içsel rehberinizi takip etmek önemlidir. Unutmayın, Reiki zarar vermez ancak kişilerin özgür iradesine de saygı duyar. Eğer istemeyen birisine Reiki gönderirseniz, Reiki onlara etki etmeyecektir.

sem4

Uzaktan tedavide Reiki II uygulayıcılarının ortak çalışmasıyla daha güçlü sonuçlar elde edilebilir. Bir daire oluşturup, dairenin ortasına kişinin ismini ya da resmini yerleştirin. Herkes uzaklık sembolünü çizip önce sembolün ismini, daha sonrada kişinin ismini 3 kere tekrar etsin. Daha sonra resme ya da isme Reiki gönderin. Unutmayın, Reiki niyetle çalışır. Reiki'yi farklı şekillerde kullanmak için hayal gücünüzü kullanın.

Eğer belli bir amacı gerçekleştirme yolunda ilerleyemiyorsanız, genellikle bu hedefe ulaşmadan önce halledilmesi gereken bazı şeyler vardır demektir. Bunun yanında, sevgi dolu, uyum üreten bir enerjiye sahip Reiki ile çevrelendiğinizde, hedeflerinize ulaşmanız daha kolay olacaktır. İsminizi bir kâğıt ya da ufak bir kartın üzerine yazın. Hedefinizin ismini ya da tanımını da buraya ekleyin. Eğer herhangi bir tarih belirtilmemişse, bunu da belirtin. Daha sonra her üç sembolü de bu kart üzerine çizip her gün 20 dak. ya da daha uzun bir süre bu karta Reiki verin ve nereye giderseniz onu da yanınızda götürün. Hedefinize ulaşmanızda aktif bir şekilde çalışmanız için her bos anınızda Reiki vermeye devam edin. Her şeyin çok daha iyi gittiğini göreceksiniz.

Reiki sembollerini aktive etmenin birçok yolu vardır. Hastanın yanına ya da üstüne olabildiği gibi, kendi önünüze, havaya da bu sembolleri çizebilirsiniz. Semboller parmağınızla çizilebildiği gibi, avuç içi çakranızdan dışarı çıkan bir isin huzmesini hayal edip, elinizin hareketiyle de çizilebilmektedir. Sembolleri, onların ismini düşünerek ya da Reiki II ya da daha üst seviyelerde inisiye olmuş olan insanların bulunduğu ortamlarda, isimlerini yüksek sesle söyleyerek de aktive edebilirsiniz. Sembolü gözünüzün önünde canlandırabilir ya da kendinizi onu çizerken hayal edebilirsiniz. Bu yöntemlerden herhangi biri Reiki sembollerini aktive edecektir. Burada önemli olan sizin niyetinizdir. Sembolü aktif hale getirmek için niyetlenmeniz yeterli olacaktır. Yukarıda anlatılan metotlar niyetinizi ifade etmenin basit yollarıdır.

Uyumlama / Eğitim Talebi